ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ACCA (ACCA QUALITY CHECKED AWARD)

Η εταιρεία μας είναι η πρώτη εταιρεία στην οποία απονεμήθηκε το διεθνές βραβείο ποιότητας που εκδίδεται από τον ... περισσότερα

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ACCA (ACCA GOLD APPROVED EMPLOYER)

Η εταιρεία μας έχει αναγνωριστεί από τον ACCA ως «Χρυσός Εργοδότης» καθότι διαπιστώθηκε ότι ανταποκρίνεται στα ... περισσότερα