Ετήσιο Τέλος Εταιρειών/ Companies Annual Levy


Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοινώνει ότι η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει εκδώσει διάταγμα δυνάμει του Άρθρου 391(5)(β) του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 σύμφωνα με το οποίο η προθεσμία καταβολής από τις εγγεγραμμένες εταιρείες του Ετήσιου Τέλους για το έτος 2021 παρατείνεταιμέχρι και την 31η Μαρτίου του 2022 χωρίς την επιβολή της επιπρόσθετης επιβάρυνσης. Δείτε την ανακοίνωση εδώ.