Παράταση στην πληρωμή λογαριασμών του Δήμου Λεμεσού