Νέα Παράταση Yποβολής δήλωσης εισοδήματος και καταβολής φόρου για το 2019


Σας πληροφορούμε ότι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης εισοδήματος μισθωτών, των οποίων το μεικτό εισόδημα υπερβαίνει τις €19.500 και της δήλωσης εισοδήματος αυτοεργοδοτούμενων χωρίς λογαριασμούς, καθώς επίσης και η πληρωμή του τελικού φόρου που οφείλεται για το φορολογικό έτος 2019, παρατείνεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020.

Υπενθυμίζουμε ότι οι πιο πάνω δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet – Άμεσης Φορολογίας στο https://taxisnet.mof.gov.cy.

Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη φορολογική μας ομάδα για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις χρειαστείτε ή για συμβουλές σχετικά με την συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης ή με τον υπολογισμό και την καταβολή του πληρωτέου φόρου εισοδήματος.

Μπορείτε να δείτε πιο κάτω αυτούσιο το διάταγμα

 
2019 Income tax returns submissions and payment of tax extended