Ετήσιο Τέλος Εταιρειών 2020 / Annual Levy 2020

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία καταβολής του ετήσιου τέλους εταιρειών για το έτος 2020, που καταβάλλεται στον Έφορο Εταιρειών, παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

 

We would like to inform you that the deadline for the payment of the Y2020 annual levy payable to the Registrar of Companies, has been extended to 31st December 2020.