Εξυπηρέτηση πολιτών στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων με στόχο τη διασφάλιση της Δημόσια Υγείας και την αποφυγή συνωστισμού στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλούν τους εργοδότες/ αυτοτελώς εργαζομένους όπως καταβάλλουν τις τρέχουσες οφειλόμενες εισφορές τους μέσω του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.