Επέκταση της Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών για περιόδους μέχρι 31/12/2015

Σας ενημερώνουμε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 07/02/2020, τον τροποποιητικό νόμο Ν11(Ι)/2020 για επέκταση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών για οφειλές που προέκυψαν για τα φορολογικές περιόδους μέχρι 31/12/2015. Η έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου είναι η 14η Φεβρουαρίου 2020.  Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση:

  1. Φορολογικές δηλώσεις οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί και αφορούν φορολογικές περιόδους μέχρι 31/12/2015, μπορούν να υποβληθούν μέχρι 30/06/2020,

  2. Οφειλές που αφορούν φορολογικές περιόδους μέχρι 31/12/2015 και  οι οποίες είναι καταχωρημένες στα μητρώα του Τμήματος Φορολογίας μπορούν να ενταχθούν σε σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου, δηλ. από 14/02/2020 μέχρι 14/08/2020.


Σημειώνουμε ότι, με βάση τον πιο πάνω νόμο, φορολογούμενος που καθυστερεί σωρευτικά περισσότερο από 5 δόσεις (αντί για 3 δόσεις που ίσχυε μέχρι σήμερα), τότε η ρύθμιση αυτόματα ακυρώνεται. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη φορολογική μας ομάδα για οποιαδήποτε περαιτέρω καθοδήγηση ή διευκρινήσεις χρειαστείτε.

 

The Cyprus House of Representatives has voted on 07/02/2020, the Law Ν11(Ι)/2020  which provides an extension for the settlement of overdue tax liabilities for tax periods until 31/12/2015. The Law is effective as from 14 February 2020. Under this new law:

  1. Tax returns than have not yet been filed and which concern tax periods until 31/12/2015, can be filed until 30/6/2020,

  2. Debts relating to tax periods until