Επέκταση των γραφείων στη Λεμεσό | Expansion of our offices in Limassol

Λόγω επέκτασης των εργασιών μας, το Λογιστικό τμήμα του οίκου μας μεταφέρεται την 11η Οκτωβρίου 2019 σε νέα  γραφεία επί της Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού Αρ. 25, απέναντι από το κεντρικό μας γραφείο, πάνω από το Megaelectric Store. Τα στοιχεία επικοινωνίας παραμένουν τα ίδια.

 

Due to our continuous growth, our Accounting department will be transferred to a newly established office on 11th October, 2019, located opposite our head office on 25th Spyrou Kyprianou Avenue, above the Megaelectric Store. Contact details remain as is.