Επέκταση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών / Extension of the settlement of overdue taxes scheme

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, ψήφισε στις 17/07/2020, τον τροποποιητικό νόμο Ν.84(Ι)/2020 για επέκταση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών για οφειλές που προέκυψαν για τα φορολογικές περιόδους μέχρι 31/12/2015.

Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση:

  1. Φορολογικές δηλώσεις οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί και αφορούν φορολογικές περιόδους μέχρι 31/12/2015, μπορούν να υποβληθούν μέχρι 30/11/2020.

  2. Οφειλές που αφορούν φορολογικές περιόδους μέχρι 31/12/2015 και  οι οποίες είναι καταχωρημένες στα μητρώα του Τμήματος Φορολογίας μπορούν να ενταχθούν σε σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών εντός 11 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου, δηλ. από 14/02/2020 μέχρι 14/01/2021.

  3. Οι δόσεις του Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2020 που δεν καταβλήθηκαν, δεν συμπεριλαμβάνονται στα 5 σφάλματα (δόσεις που δεν καταβλήθηκαν έγκαιρα) με τις οποίες το σχέδιο ακυρώνεται. Οι δόσεις αυτές παραμένουν οφειλόμενες και τα ποσά θα κατανεμηθούν στις υπόλοιπες δόσεις του πλάνου από 1/7/2020 μέχρι και την τελευταία δόση.

Πιο κάτω αυτούσια ο νόμος και η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Τμήμα Φορολογίας.

 

The Cyprus House of Representatives has voted on 17/07/2020, the Law Ν.84(Ι)/2020 which provides an extension for the settlement of overdue tax liabilities for tax periods until 31/12/2015.