Παρουσία του οίκου μας στα Ποσειδώνια – Διεθνής Ναυτιλιακή Έκθεση στην Αθήνα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του οίκου μας κ. Χρίστος Χριστοδούλου, συμμετείχε στο διεθνές ναυτιλιακό συνέδριο και στην έκθεση «Ποσειδώνια». Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο κ. Χριστοδούλου πραγματοποίησε αριθμό επαφών με πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων και παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στο τομέα της Ναυτιλίας καθώς και τις πρόσφατες φορολογικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Κύπρο.