Παρουσίαση φορολογικών τροποποιήσεων για το 2015

Ο οίκος μας διοργάνωσε στις 25 Φεβρουαρίου 2016, ανοικτή παρουσίαση προς όλους τους πελάτες συνεργάτες και φίλους του οίκου με θέμα τις «Φορολογικές Τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα κατά το έτος 2015».

Ακολούθησε δεξίωση και συζήτηση.