Υπενθύμιση για Ετήσιο τέλος 2020/ Reminder for Annual levy 2020

Σας υπενθυμίζουμε ότι το ετήσιο τέλος του 2020 θα παραμείνει €350 μέχρι τις 31/12/2020 χωρίς την επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων.


Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω της διαδικτυακής πύλης JCC Smart -https://www.jccsmart.com


Σημειώνεται ότι από την 01/01/2021 το ετήσιο τέλος του 2020 θα ανέλθει στα €490.

 

We would like to remind you that the 31st December 2020 is the last date for the payment of annual levy of €350 to the Registrar of Companies for the year 2020.


Payment can be made via the JCC Smart-https://www.jccsmart.com website.


It is noted that as from 01/01/2021 the annual levy of 2020 will amount to €490.