Προσωρινή Φορολογία - Τελευταία ειδοποίηση / Temporary Tax - Final Reminder

Αγαπητoί πελάτες και συνεργάτες, Σας υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία ημερομηνία καταβολής της 2ης Δόσης της προσωρινής φορολογίας για το έτος 2020, μέσω JCCsmart, είναι η 31η Ιανουαρίου 2021. Σημειώνουμε ότι, τυχόν αναθεωρημένος υπολογισμός της προσωρινής φορολογίας μπορεί να υποβληθεί στο Τμήμα Φορολογίας πρίν ή κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε όπως, όσοι επιθυμείτε να υποβάλετε αναθεωρημένη προσωρινή φορολογία και χρειάζεστε τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήσετε μαζί μας το αργότερο μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2020, διαφορετικά δεν θα μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις χρειαστείτε.


 

Dear Clients and associates, We would like to remind you that the deadline for payment of the second provisional tax installment for tax year 2020, though JCCsmart, is the 31st January 2021. Please also note that revised tax estimations can be submitted at the Taxation Department on or before 31st December 2020. For further information, clarifications or assistance regarding the calculation and submission of revised temporary tax declarations as well as the settlement of temporary tax, please contact CSC Christodoulou Taxation Department the latest by 11th December 2020, otherwise we will not be able to assist you. Always at your disposal.