Χρήσιμες οδηγίες


Είναι με ιδιαίτερη χαρά που επικοινωνούμε φέτος μαζί σας μέσω της καθιερωμένης μας επιστολής με χρήσιμες οδηγίες για τις επιχειρήσεις, πριν και κατά το τέλος τους έτους 2018.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σας κοινοποιούμε αυτή την περίοδο χρήσιμες οδηγίες για το τέλος του έτους 2018. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον οίκο μας ή με τους ελεγκτές σας. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που επικοινωνούμε φέτος μαζί σας μέσω της καθιερωμένης μας επιστολής με χρήσιμες οδηγίες για τις επιχειρήσεις, πριν και κατά το τέλος τους έτους 2018.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σας κοινοποιούμε αυτή την περίοδο χρήσιμες οδηγίες για το τέλος του έτους 2018. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον οίκο μας ή με τους ελεγκτές σας.

Αν επιθυμείτε να λάβετε τις πλήρεις οδηγίες σε pdf παρακαλούμε επικοινωνήσετε με το γραφείο μας.