Υπηρεσίες μέσω

Κύπρου

O δεύτερος μεγαλύτερος τομέας της οικονομίας της Κύπρου! Υπάρχει μεγάλη ποικιλία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στο νησί.  Από υπηρεσίες αλυσίδας εφοδιασμού και υποστήριξης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες προώθησής πωλήσεων και τόσων άλλων, η Κύπρος προσφέρεται ως κέντρο παροχής τέτοιων υπηρεσιών λόγω της γεωγραφικής της θέσης.

 

Εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, ένα σημαντικό αριθμό τέτοιων πελατών, στους οποίους παρέχουμε μεταξύ άλλων, υπηρεσίες εξεύρεσης και πρόσληψης προσωπικού, εξασφάλισης φορολογικών γνωματεύσεων σχετικά με την αλυσίδα των υπηρεσιών από και προς Κύπρο, καθώς και τις παραδοσιακές υπηρεσίες μισθοδοσίας, τήρησης λογιστικών βιβλίων, φορολογικής συμμόρφωσης και ελεγκτικές υπηρεσίες. 

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας στις Υπηρεσιες μέσω Κύπρου

FINANCIAL MINDS.

WE PROVIDE MORE THAN NUMBERS

AUDIT | TAX | ADVISORY

Ποιοι Είμαστε

Οι Υπηρεσίες μας

Τομείς δραστηριοτήτων

CSC Christodoulou logo white-01-01.png

Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 24, CSC House, 2-3 Όροφος

3070 Λεμεσός, Κύπρος

T. +357 25 738 938, F. +357 25 738 688

info@cschristodoulou.com,

www.cschristodoulou.com

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Copyright © CSC Christodoulou Ltd 2020. All rights reserved.
Designed by DNA Web Team