Λογιστική και

Συμμόρφωση

Οι διευθυντές μιας εταιρείας συνήθως προτιμούν να επικεντρωθούν στις βασικές δραστηριότητες και στις καθημερινές εργασίες της επιχείρησης τους παρά να ασχολούνται με πολύπλοκες και χρονοβόρες λογιστικές εργασίες και εργασίες συμμόρφωσης. Η παροχή λογιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συμμόρφωσης από την εταιρεία μας παρέχει τα πλεονεκτήματα της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της μεγιστοποίησης της παραγωγικότητας που χρειάζεστε.

 

Με το επαγγελματικό και έμπειρο μας προσωπικό είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συμμόρφωσης σε εταιρείες στην Κύπρο.

 • Τήρηση λογαριασμών για τις συναλλαγές της εταιρείας σας στα δικά μας αδειοδοτημένα μηχανογραφημένα λογιστικά πακέτα - με ευθύνη τήρησης αντιγράφων αρχείων. Τήρηση λογαριασμών για τις συναλλαγές της εταιρείας σας στα δικά μας αδειοδοτημένα μηχανογραφημένα λογιστικά πακέτα - με ευθύνη τήρησης αντιγράφων αρχείων

 • Τήρηση λογαριασμών για τις συναλλαγές της εταιρείας σας στο γραφείο σας, χρησιμοποιώντας το δικό σας μηχανογραφημένο λογιστικό πακέτο

 • Υπηρεσίες μισθοδοσίας και άλλες συναφείς υπηρεσίες

 • Ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και άλλων εκθέσεων που δημιουργούνται από λογιστικά συστήματα

 • Συχνές συναντήσεις με τη διοίκηση

 • ΦΠΑ, VIES, Κοινωνικές Ασφαλίσεις και άλλες υπηρεσίες Φορολογικής Συμμόρφωσης

 • Υπηρεσίες Επίβλεψης που εφαρμόζονται όταν ο πελάτης έχει το δικό του λογιστήριο

 • Συμβουλές σχετικά με τον σχεδιασμό και τη δημιουργία λογιστηρίου εντός μιας εταιρείας

 • Συμβουλές για την εφαρμογή ορισμένων λογιστικών χειρισμών και νέων λογιστικών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών

Επικοινωνήστε με την ομάδα Λογιστικής και Συμμόρφωσης

FINANCIAL MINDS.

WE PROVIDE MORE THAN NUMBERS

AUDIT | TAX | ADVISORY

Ποιοι Είμαστε

Οι Υπηρεσίες μας

Τομείς δραστηριοτήτων

CSC Christodoulou logo white-01-01.png

Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 24, CSC House, 2-3 Όροφος

3070 Λεμεσός, Κύπρος

T. +357 25 738 938, F. +357 25 738 688

info@cschristodoulou.com,

www.cschristodoulou.com

 • Twitter
 • Linkedin
 • Facebook
Copyright © CSC Christodoulou Ltd 2020. All rights reserved.
Designed by DNA Web Team