Ανάπτυξη γης | Ναυτιλία | Αεροπλοϊα | Ενέργεια | Τουρισμός | Οικογ. γραφεία | Υπηρεσίες μέσω Κύπρου | Εμπόριο/Βιομηχανία | ΕΕΤ

Εναλλακτικά Επενδυτικά Ταμεία (ΕΕΤ)

Το νέο νομικό πλαίσιο για τα ΕΕΤ στην Κύπρο, προσφέρει ακόμα περισσότερους επενδυτικούς σχεδιασμούς με αναβαθμισμένους κανόνες για την έγκριση, λειτουργία, διαφάνεια, και εποπτεία των ΕΕΤ. Επίσης ρυθμίζει καλύτερα τον ρόλο και τις ευθύνες των διευθυντών, εξωτερικών διαχειριστών και των εμπιστευματοδόχων / θεματοφυλάκων τους.  Το νέο αναβαθμισμένο πλαίσιο, έχει ήδη καταστήσει τα Κυπριακά ΕΕΤ ως περαιτέρω ελκυστικά και φιλικά προς τους επενδυτές.  Στόχος είναι πλέον να καταστεί η Κύπρος ως ένα από το τα πλέον δημοφιλή και ταχέως αναπτυσσόμενα κέντρα ΕΕΤ στην Ευρώπη.

 

ΤΑ ΕΕΤ εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου με βάση τη νέα, εναρμονισμένη νομοθεσία με τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ο οίκος μας, σε συνεργασία με τους έμπιστους συνεργάτες του, μπορεί να σας προσφέρει όλο τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις λύσεις σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και να σας παρέχει αξιόπιστη συμμόρφωση με τον νόμο και τους κανονισμούς που διέπουν τα ΕΕΤ. 

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας στο Εμπόριο και στη Βιομηχανία

FINANCIAL MINDS.

WE PROVIDE MORE THAN NUMBERS

AUDIT | TAX | ADVISORY

Ποιοι Είμαστε

Οι Υπηρεσίες μας

Τομείς δραστηριοτήτων

CSC Christodoulou logo white-01-01.png

Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 24, CSC House, 2-3 Όροφος

3070 Λεμεσός, Κύπρος

T. +357 25 738 938, F. +357 25 738 688

info@cschristodoulou.com,

www.cschristodoulou.com

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Copyright © CSC Christodoulou Ltd 2020. All rights reserved.
Designed by DNA Web Team