Συμβουλευτική

Οι υπηρεσίες εταιρικής χρηματοδότησης και οι επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτελούν κεντρικές υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας. Ο κυριότερος μας στόχος είναι να σας προσφέρουμε την απαραίτητη επαγγελματική υποστήριξη ούτως ώστε να μεγιστοποιήσετε τους στόχους σας.

 • Διαπραγματεύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες για συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών

 • Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων

 • Εκτιμήσεις αξίας μετοχών

 • Αναδιάρθρωση της χρηματοδότησης εταιρειών

 • Μελέτες βιωσιμότητας και επιχειρηματικά σχέδια

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τα συστήματα εσωτερικού λογιστικού ελέγχου

 • Ετοιμασία ανεξάρτητων εκθέσεων δέουσας επιμέλειας

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη του τμήματος λογιστηρίου και του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης και παρόμοιων κανόνων

Αποκατάσταση επιχειρήσεων

Η αναγνώριση του γεγονότος ότι μια επιχείρηση αντιμετωπίζει προβλήματα και η αναζήτηση βοήθειας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα.

 

Οι υπηρεσίες αποκατάστασης επιχειρήσεων στοχεύουν όχι μόνο στην απεμπλοκή μιας επιχείρησης από τα προβλήματά που αντιμετωπίζει αλλά και στην θέσπιση ασφαλών βάσεων ούτως ώστε να αποφευχθεί η επανεμφάνιση των προβλημάτων αυτών.

 • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας

 • Αξιολόγηση υφιστάμενων στρατηγικών σχεδίων

 • Αξιολόγηση υφιστάμενης χρηματοδότησης

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων

 • Διαπραγματεύσεις για την επίτευξη στρατηγικών επιχειρηματικών συμμαχιών

 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές

 • Έλεγχος συμμόρφωσης του στρατηγικού σχεδίου

Επικοινωνήστε με τη
Συμβουλευτική ομάδα

FINANCIAL MINDS.

WE PROVIDE MORE THAN NUMBERS

AUDIT | TAX | ADVISORY

Ποιοι Είμαστε

Οι Υπηρεσίες μας

Τομείς δραστηριοτήτων

CSC Christodoulou logo white-01-01.png

Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 24, CSC House, 2-3 Όροφος

3070 Λεμεσός, Κύπρος

T. +357 25 738 938, F. +357 25 738 688

info@cschristodoulou.com,

www.cschristodoulou.com

 • Twitter
 • Linkedin
 • Facebook
Copyright © CSC Christodoulou Ltd 2020. All rights reserved.
Designed by DNA Web Team