Ανάπτυξη γης & Ακινήτων

Ο τομέας των ακινήτων ανθεί κατά τον τελευταίο καιρό στην Κύπρο.  Από οικιστικά έργα, μέχρι εμπορικά, τουριστικά, παραθεριστικά έργα, η αγορά καλπάζει.

 

Ο οίκος μας θεωρείται ως ειδικός στον τομέα αυτό.  Αντιμετωπίζουμε όλα τα περίπλοκα φορολογικά θέματα που προκύπτουν σε τέτοιου είδους συναλλαγές, διεξάγουμε ενδελεχείς φορολογικούς και λογιστικούς ελέγχους, συμβουλεύουμε σχετικά με τους βέλτιστους σχεδιασμούς συναλλαγών που επιτρέπουν οι νόμοι, εξασφαλίζουμε φορολογικές γνωματεύσεις (ΦΠΑ και άλλες) προ της εκτέλεσης μιας συναλλαγής και είμαστε πολύ καλοί γνώστες στην παρουσίαση των συναλλαγών αυτών με βάση τα πρόσφατα ΔΠΧΑ, στις οικονομικές καταστάσεις.

Μέσω των τιμητικών μας διακρίσεων και διορισμών, συμμετέχουμε στη διαμόρφωση των σχετικών φορολογικών νομοθεσιών και εγκυκλίων για τον τομέα αυτό, και διεξάγουμε σεμινάρια και διαλέξεις προς το επιχειρηματικό κοινό.  Διαθέτουμε δε, πολύ μεγάλη εμπειρία στην ετοιμασία μελετών βιωσιμότητας και παρουσιάσεων σε χρηματοδοτικούς οργανισμούς για την εξασφάλιση των σχετικών χρηματοδοτήσεων.

 

Κάποιοι από τους πελάτες μας θεωρούνται ως πρωτοπόροι στον τομέα με πλούσια γκάμα έργων.

Επικοινώστε με τους ειδικούς μας στην Ανάπτυξη γης και ακινήτων

FINANCIAL MINDS.

WE PROVIDE MORE THAN NUMBERS

AUDIT | TAX | ADVISORY

Ποιοι Είμαστε

Οι Υπηρεσίες μας

Τομείς δραστηριοτήτων

CSC Christodoulou logo white-01-01.png

Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 24, CSC House, 2-3 Όροφος

3070 Λεμεσός, Κύπρος

T. +357 25 738 938, F. +357 25 738 688

info@cschristodoulou.com,

www.cschristodoulou.com

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Copyright © CSC Christodoulou Ltd 2020. All rights reserved.
Designed by DNA Web Team