Ενέργεια & 

συναφείς υπηρεσίες

Η νέα βιομηχανία της Κύπρου! Το πλέον ελπιδοφόρο και φιλόδοξο έργο στο τόπο μας. Δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορούν να ισχυριστούν ότι έχουν ήδη την ντόπια εμπειρία σε αυτό τον τομέα.  Εμείς είχαμε το προνόμιο και την τιμή να παρέχουμε συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες στην πρώτη Κυπριακή εταιρεία παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στην εταιρεία που ανάλαβε την πρώτη γεώτρηση στην Κύπρο. Από την παροχή φορολογικών υπηρεσιών, εξασφάλισης βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, μέχρι την αποτελεσματική λογιστική καταγραφή του έργου και της παρουσίασης του στις οικονομικές καταστάσεις, συμμετείχαμε αποτελεσματικά στο πρώτο έργο αυτού του είδους, που έγινε ποτέ στο νησί μας. 

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας στην Ενέργεια

FINANCIAL MINDS.

WE PROVIDE MORE THAN NUMBERS

AUDIT | TAX | ADVISORY

Ποιοι Είμαστε

Οι Υπηρεσίες μας

Τομείς δραστηριοτήτων

CSC Christodoulou logo white-01-01.png

Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 24, CSC House, 2-3 Όροφος

3070 Λεμεσός, Κύπρος

T. +357 25 738 938, F. +357 25 738 688

info@cschristodoulou.com,

www.cschristodoulou.com

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Copyright © CSC Christodoulou Ltd 2020. All rights reserved.
Designed by DNA Web Team