Εμπόριο &

Βιομηχανία

Παρόλο που ο τομέας του εμπορίου και της βιομηχανίας δεν αποτελεί τον σημαντικότερο τομέα της Κυπριακής οικονομίας, ωστόσο έχουν γίνει κάποιες σημαντικές επενδύσεις και συγχωνεύσεις κατά τα τελευταία χρόνια, δίνοντας μια ώθηση και στον τομέα αυτό.

 

Ο οίκος μας συμμετείχε σε διάφορες τέτοιες συναλλαγές και έχει προσφέρει καθοδήγηση, υπηρεσίες δέουσας επιμέλειας και εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές, επί συγκεκριμένων συναλλαγών. Εξυπηρετούμε κάποιους διακεκριμένους επιχειρηματίες στις αγορές αυτές, των οποίων των προϊόντα τους είναι πολύ γνωστά στην αγορά της Κύπρου. 

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας στο Εμπόριο και στη Βιομηχανία

FINANCIAL MINDS.

WE PROVIDE MORE THAN NUMBERS

AUDIT | TAX | ADVISORY

Ποιοι Είμαστε

Οι Υπηρεσίες μας

Τομείς δραστηριοτήτων

CSC Christodoulou logo white-01-01.png

Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 24, CSC House, 2-3 Όροφος

3070 Λεμεσός, Κύπρος

T. +357 25 738 938, F. +357 25 738 688

info@cschristodoulou.com,

www.cschristodoulou.com

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Copyright © CSC Christodoulou Ltd 2020. All rights reserved.
Designed by DNA Web Team