Ανθρώπινο

Δυναμικό

Η αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ο πρωταρχικός στόχος όλων των επιχειρήσεων. Μερικά άτομα ισχυρίζονται ότι η διαδικασία πρόσληψης είναι το σημαντικότερο μέρος. Άλλοι πιστεύουν ότι κάθε άτομο έχει την κατάλληλη θέση εργασίας και ως εκ τούτου η σωστή χρήση ενός υπαλλήλου είναι απαραίτητη.

 

Η εταιρεία μας προσφέρει λύσεις και στις δύο περιπτώσεις. Είμαστε κάτοχοι ειδικής άδειας λειτουργίας ως ιδιωτικό γραφείο ανεύρεσης προσωπικού (Αρ. 150).

 

  • Σχεδιασμός προσλήψεων

  • Διαφήμιση

  • Εξέταση Βιογραφικών Σημειωμάτων / Αξιολόγηση συνεντεύξεων υποψηφίων

  • Συμβουλές προς τη διεύθυνση

Επικοινωνήστε με την ομάδα
Ανθρώπινου δυναμικού

FINANCIAL MINDS.

WE PROVIDE MORE THAN NUMBERS

AUDIT | TAX | ADVISORY

Ποιοι Είμαστε

Οι Υπηρεσίες μας

Τομείς δραστηριοτήτων

CSC Christodoulou logo white-01-01.png

Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 24, CSC House, 2-3 Όροφος

3070 Λεμεσός, Κύπρος

T. +357 25 738 938, F. +357 25 738 688

info@cschristodoulou.com,

www.cschristodoulou.com

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Copyright © CSC Christodoulou Ltd 2020. All rights reserved.
Designed by DNA Web Team