Φορολογία

Τα φορολογικά θέματα απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό και μια προληπτική αντιδραστική προσέγγιση. Ο φορολογικός σχεδιασμός είναι η μοναδική «προληπτική θεραπεία».

 

Η εταιρεία μας δίνει έμφαση στην πρόληψη και σας βοηθά να μεγιστοποιήσετε τη φορολογική εξοικονόμηση των χρημάτων σας.

 • Υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού για εγχώριους πελάτες

 • Διεθνείς Υπηρεσίες Φορολογικού σχεδιασμού για πελάτες Διεθνών Δραστηριοτήτων

 • Προετοιμασία και υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων

 • Προετοιμασία και υποβολή Κεφαλαιουχικών Καταστάσεων

 • Συμβουλές για Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

 • Διαπραγμάτευση Φορολογικών Υποθέσεων με τις Φορολογικές Αρχές

 • Γνωματεύσεις Φόρου Εισοδήματος

 • Γνωματεύσεις ΦΠΑ και έμμεσης φορολογίας

 • Έλεγχος ΦΠΑ

 • Εκπροσώπηση στο Εφοριακό Συμβούλιο

 • Αίτηση για Πιστοποιητικά Φορολογικής Απαλλαγής

 • Καταβολή Φόρων

 • Συμβουλές για την προετοιμασία και υποβολή Φορολογικών Ενστάσεων

Επικοινωνήσετε με τη
Φορολογική ομάδα

FINANCIAL MINDS.

WE PROVIDE MORE THAN NUMBERS

AUDIT | TAX | ADVISORY

Ποιοι Είμαστε

Οι Υπηρεσίες μας

Τομείς δραστηριοτήτων

CSC Christodoulou logo white-01-01.png

Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 24, CSC House, 2-3 Όροφος

3070 Λεμεσός, Κύπρος

T. +357 25 738 938, F. +357 25 738 688

info@cschristodoulou.com,

www.cschristodoulou.com

 • Twitter
 • Linkedin
 • Facebook
Copyright © CSC Christodoulou Ltd 2020. All rights reserved.
Designed by DNA Web Team